09:11, 03/11/2021

Tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn

Ngày 3-11, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho 29 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Sơn.
 

 

Ngày 3-11, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho 29 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Sơn.
 
Tại lớp tập huấn, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được hướng dẫn kỹ năng, phổ biến kiến thức về công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.
 
HẢI TÂM