03:11, 03/11/2021

HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát công tác đào tạo nghề tại huyện Khánh Vĩnh

Ngày 3-11, đoàn giám sát chuyên đề "Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020" của HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức giám sát tại huyện Khánh Vĩnh. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn công tác.

Ngày 3-11, đoàn giám sát chuyên đề “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020” của HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức giám sát tại huyện Khánh Vĩnh. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn công tác.

 

Đoàn tổ chức giám sát thực tế tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh
Đoàn tổ chức giám sát thực tế tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

 

Giai đoạn 2015 - 2020, cơ cấu lao động trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, việc dịch chuyển diễn ra tương đối chậm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 22,4%, đến năm 2020 đạt 45,9%, ước thực hiện năm 2021 đạt 48,03%. Toàn huyện đã tổ chức được 55 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp với 1.457 học viên với các nghề may công nghiệp, xây dựng, mộc dân dụng, sửa chữa xe máy... Tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo nghề đạt hơn 90%.

 

Đoàn làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh
Đoàn làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

 

Huyện đã thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động có nhu cầu tham gia học nghề theo Đề án 1956 và các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh... Địa phương đã tích cực hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân thông qua các nguồn vốn vay như: Vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm; vốn do ngân sách địa phương ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách xã hội...

 

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh

 

Qua giám sát thực tế tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và làm việc với UBND huyện, bà Phạm Thị Xuân Trang đánh giá địa phương đã quan tâm tới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục làm rõ một số thông tin, cập nhật số liệu theo đề nghị của các thành viên đoàn giám sát, từ đó, có báo cáo cho đoàn giám sát làm căn cứ đề xuất với HĐND, UBND tỉnh có các chính sách giai đoạn tới phù hợp, sát với thực tế, nhu cầu của địa phương, người lao động và doanh nghiệp hơn.

 

VĨNH THÀNH