09:11, 02/11/2021

Khánh Vĩnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ...

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời điều chỉnh các phương án phù hợp với tình hình thực tế. 
 
UBND các xã, thị trấn phải tăng cường kiểm tra, theo dõi các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhất là các vị trí trên Quốc lộ 27C; bố trí trang thiết bị, lực lượng để di dời khi cần thiết, không để người dân bị đói, rét và xảy ra thiệt hại về người và tài sản; chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ, kịp thời ứng phó các tình huống bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ xảy ra tại địa phương...
 
V.THÀNH