10:11, 02/11/2021

Thành ủy Cam Ranh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị

Thành ủy Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
 

Thành ủy Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

 

Khen thưởng các tập thể.
Khen thưởng các tập thể.
 
Qua 10 năm triển khai thực hiện, công tác giáo dục trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới, chất lượng giáo dục từng bước ổn định. Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường THCS, tiểu học, mầm non tham mưu tích cực, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng kế hoạch từng giai đoạn, từng năm; không ngừng nâng cao hiệu quả đào tạo, chất lượng dạy học, tích cực huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, từ đó các mục tiêu chống mù chữ, phổ cập giáo dục đạt chuẩn cao và vững chắc, chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác phổ cập, phân luồng học sinh, xóa mù chữ trên địa bàn thành phố được nâng lên rõ rệt. Kết quả đến nay, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp trên toàn thành phố đạt 100%, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ phân luồng học sinh tham gia học tập ở các trường nghề ngày càng tăng cao, đến nay đạt tỷ lệ 6,4%.
 
Tại hội nghị, có 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.
 
Lê Ngân