09:11, 03/11/2021

Vụ "Phân lô bán đất rừng sản xuất": UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND TP. Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh đối với phản ánh của Báo Khánh Hòa về tình trạng phân lô, bán đất rừng sản xuất diễn ra tại xã Phước Đồng; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang báo cáo trước ngày 15-11.
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND TP. Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh đối với phản ánh của Báo Khánh Hòa về tình trạng phân lô, bán đất rừng sản xuất diễn ra tại xã Phước Đồng; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang báo cáo trước ngày 15-11.
 
Trước đó, ngày 14-10, Báo Khánh Hòa có bài viết “Phân lô bán đất rừng sản xuất”, phản ánh tình trạng một số chủ đất đã đào núi, san ủi tạo mặt bằng, phân lô đất rừng sản xuất tại khu vực thuộc thôn Phước Lợi để bán, nhiều căn nhà đã được người mua đất xây dựng lên, dần thành khu dân cư tự phát. 
 
Nhóm phóng viên