10:10, 12/10/2021

Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 7

Huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 7, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

 

Huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 7, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.


9 tháng qua, Khánh Sơn đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt hơn 4.700ha (đạt 95% kế hoạch); thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 đạt hơn 17 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 71% kế hoạch vốn (vượt chỉ tiêu được giao); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 4% so với cùng kỳ… Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa; rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…


Hội nghị cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đối với quy định về phân cấp quản lý cán bộ; nghe báo cáo tình hình điều tra thông tin, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.


Đinh Luận