09:10, 12/10/2021

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Chiều 12-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Chiều 12-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.


Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ban chỉ đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết về đề án này. Ban cũng thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh.


H.L