06:09, 16/09/2021

Tiếp tục quan tâm đến công tác xây nhà cho người nghèo

Chiều 16-9,  ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chủ trì hội nghị với các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về kết quả của cuộc vận động 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm. 

Chiều 16-9,  ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chủ trì hội nghị với các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về kết quả của cuộc vận động 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm. 
 
9 tháng năm 2021, Ban Chỉ đạo đã vận động được hơn 17,9 tỷ đồng. Từ nguồn vận động trên, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã hỗ trợ 268 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hơn 9,76 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà (trị giá hỗ trợ 50 triệu đồng/căn); Ban Chỉ đạo cấp huyện hỗ trợ cho 478 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. 3 tháng cuối năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo sẽ tập trung vào việc kiện toàn lại Ban điều hành và Ban kiểm soát Quỹ trợ giúp nhân đạo tỉnh; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thêm cho các địa chỉ nhân đạo; vận động nguồn lực để triển khai các công trình nhân đạo; hỗ trợ xây dựng khoảng 120 căn nhà…
 

 

Ông Hà Quốc Trị nhận quyết định công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh.
Ông Hà Quốc Trị nhận quyết định công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh.
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Trị chỉ đạo trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm đến công tác xây nhà cho người nghèo theo chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm", huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh thiết kế mẫu nhà phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và phong tục tập quán của người dân; nâng cao chất lượng xây dựng các nhà ở theo địa chỉ nhân đạo. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phải  quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn quỹ và thu chi đúng quy định...
 
Tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị nhận được quyết định từ UBND tỉnh công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh.
 
C.Đan