05:08, 25/08/2021

TP. Cam Ranh: Có 40 thôn, tổ dân phố đã được "xanh hóa"

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao về tình hình triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19". Từ khi phát động đến nay đã có 40 thôn, tổ dân phố thuộc khu vực nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao chuyển sang thôn, tổ dân phố vùng xanh. 

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao về tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”.

 

Một cựu chiến binh tham gia tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh.
Một cựu chiến binh gác “vùng xanh” ở tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh.

 

Theo đó, khi phát động vào ngày 12-8, toàn thành phố có 78 thôn, tổ dân phố an toàn (vùng xanh); 15 thôn, tổ dân phố nguy cơ; 5 thôn, tổ dân phố nguy cơ cao; 3 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao. Đến nay đã có 40 thôn, tổ dân phố thuộc khu vực nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao chuyển sang thôn, tổ dân phố "vùng xanh". Ngoài ra còn huy động được hơn 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp, hỗ trợ cho phong trào. Nhìn chung, bước đầu cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào với các mục tiêu giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch. Lực lượng tham gia làm thành viên Tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn thành phố hiện nay tham gia với tinh thần tự nguyện đóng góp công sức cá nhân vào công cuộc chung phòng, chống dịch bệnh.

 

Theo UBND TP. Cam Ranh, hiện nay chính quyền địa phương mới thực hiện việc hỗ trợ những vật dụng cơ bản cho tổ tự quản thực hiện nhiệm vụ chứ chưa có hướng dẫn về định mức chi cụ thể hỗ trợ cho các thành viên tổ tự quản. Đối với một số xã, phường địa bàn rộng, thôn, tổ dân phố bị chia cắt, có nhiều tuyến hẻm nên việc triển khai thành lập còn gặp không ít khó khăn, thiếu nhân lực tham gia. Vì vậy, thành phố kiến nghị với UBND tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện phong trào và kinh phí hỗ trợ cho tổ tự quản.

 

VĂN KỲ