09:08, 24/08/2021

Hội nghị Huyện ủy Cam Lâm lần thứ 6

Sáng 24-8, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Sáng 24-8, Huyện ủy Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị lần thứ 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.


6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện tăng 4,7%; thu ngân sách nhà nước đạt 60,8% dự toán, đạt 116,06%  so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh ở người được kiểm soát chặt chẽ...


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cam Lâm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cam Lâm. Hội nghị cũng thông qua chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công huyện Cam Lâm năm 2022; báo cáo hoạt động của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ hội nghị và một số nội dung quan trọng khác.


6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện các giải pháp để ổn định và duy trì phát triển kinh tế; tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Thanh Nội