11:08, 11/08/2021

Khẩn trương tìm giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 với các sở, ngành, địa phương vào chiều 11-8.

 

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 với các sở, ngành, địa phương vào chiều 11-8.

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận tại hội nghị.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận tại hội nghị.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho tỉnh hơn 3.784 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ khả năng thu ngân sách của tỉnh, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tỉnh chỉ phân bổ và giao kế hoạch vốn thực tế hơn 3.374 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-7, toàn tỉnh giải ngân đạt gần 29% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 32,4% so với kế hoạch vốn thực tế tỉnh giao. Toàn tỉnh vẫn còn 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh. Nguyên nhân là do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; năng lực đội ngũ tham gia công tác quản lý dự án ODA chưa đáp ứng yêu cầu.


Kết luận hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tìm giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường họp trực tuyến, giải quyết công việc; bố trí, sắp xếp lại trình tự làm việc cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các chủ đầu tư cũng cần nâng cao năng lực của cán bộ trong quản lý vốn; tập trung giải ngân, hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nếu gặp vướng mắc, nhất là những vướng mắc về công tác đền bù giải tỏa cần báo cáo ngay với UBND tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng cũng đề nghị các huyện tăng cường chỉ đạo điều hành nâng cao giải ngân vốn do cấp huyện quản lý; phấn đấu đến ngày 30-9 giải ngân đạt hơn 60%. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần xây dựng phương án cụ thể để triển khai tốt việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa triển khai các kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế.


Đình Lâm