01:08, 11/08/2021

Nha Trang phát động phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19"

Sáng 11-8, TP. Nha Trang tổ chức hội nghị trực tuyến phát động phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố.

Sáng 11-8, TP. Nha Trang tổ chức hội nghị trực tuyến phát động phong trào “Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.

 

Thông qua phong trào này, thành phố mong muốn mở rộng “vùng xanh” (vùng không có dịch Covid-19), thu hẹp “vùng đỏ”; hình thành và giữ vững các địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó mỗi người dân, mỗi gia đình là một nhân tố quan trọng quyết định thành công của phong trào.

 

Quang cảnh tại điểm cầu UBND TP. Nha Trang.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang phát động phong trào

 

Thành phố cũng chú trọng xây dựng các mô hình tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại mỗi cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khu vực dân cư…, phù hợp với tình hình thực tế; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy hơn nữa vai trò MTTQ và các đoàn thể; thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp linh hoạt các phòng, ban; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; gắn phong trào này với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác… Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Nha Trang về kết quả thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, thành phố cũng nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể.

 

Tại hội nghị, một số địa phương, đơn vị như: Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Nguyên; UBND phường Phương Sơn và UBND xã Phước Đồng… đã chia sẻ cách làm hay, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

T.M