Hướng dẫn tạm thời về khen thưởng trong xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 10/08/2021, 12:41 [GMT+7]

Hướng dẫn tạm thời về khen thưởng trong xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19" tỉnh Khánh Hòa (BCĐ) vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về thi đua khen thưởng trong phong trào này.

 

Theo đó, để được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tập thể cần đạt 2 tiêu chí: Xây dựng được mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng, lan tỏa trong phạm vi cấp huyện; được đánh giá đạt tiêu chí "An toàn về Covid-19". Riêng cấp xã, cấp huyện được đề nghị khen thưởng khi có từ 99-100% thôn, tổ dân phố đạt 2 tiêu chí thỉ đua trên. Tương tự, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen khi có nhiều đóng góp ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, có tính thực tiễn cao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tập thể, góp phần đạt các tiêu chí thi đua của phong trào. BCĐ chú trọng đề nghị khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp tham gia phong trào. Mỗi thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chọn 1 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị tặng bằng khen.

 

Trước mắt, BCĐ sẽ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các thôn, tổ dân phố được xác định an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, BCĐ sẽ họp lần đầu vào ngày 16-8 để xem xét thành tích, đề nghị khen thưởng tiếp. Hồ sơ đề nghị gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực BCĐ) trước ngày 13-8. Các lần sau, BCĐ sẽ họp vào thứ hai (hồ sơ gửi chậm nhất 9 giờ sáng thứ sáu tuần liền trước). Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng họp danh sách đề nghị khen thưởng.

 

Riêng tiêu chí thi đua và số lượng đề nghị tặng giấy khen do thủ trưởng các sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã nghiên cứu, hướng dẫn theo quy định và phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ được giao.

 

Được biết, việc khen thưởng trên là một trong những cơ sở để xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động theo hướng dẫn ngày 29-7 của UBND tỉnh.

 

N.V

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 102 giây...