10:06, 20/06/2021

Ninh Hòa và Khánh Vĩnh: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ủy ban Bầu cử thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã.

. Ủy ban Bầu cử thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã.


Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%. Cử tri thị xã đã bầu đủ số lượng 2 ĐBQH; 10 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND thị xã; 643 đại biểu HĐND cấp xã, phường.


Dịp này, Ủy ban Bầu cử thị xã tặng giấy khen cho 37 tập thể và 93 cá nhân.  


. Ủy ban Bầu cử huyện Khánh Vĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Toàn huyện có 65 khu vực bỏ phiếu, 26.262 cử tri đi bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Cử tri của huyện đã bầu đủ số lượng 3 ĐBQH; 2 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND huyện; 263 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc.


Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân.


Hồng Vân - Lê Tuyết