Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 20/06/2021, 16:04 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021. 
 
 
Theo đó, trong năm nay, bên cạnh bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện đề án, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức (ưu tiên đối tượng làm việc ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng).
 
 
Buổi tập huấn về việc phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công do Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc và Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phòng chống tham nhũng tổ chức tại Khánh Hòa cuối năm 2020.

Buổi tập huấn về việc phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công do Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc và Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phòng chống tham nhũng tổ chức tại Khánh Hòa cuối năm 2020.

 
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng… 
 
 
Báo cáo tổng kết việc thực hiện đề án phải được gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10-11 để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 22-11. Riêng UBND TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh báo cáo thêm về việc thực hiện mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn.
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích