Ý kiến cử tri

Thứ Hai, 03/05/2021, 22:42 [GMT+7]

Ý kiến cử tri

Ông Lương Công Vân - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ hợp tác xã phát triển

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi thấy HĐND và UBND các cấp đã giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là việc hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có bước phát triển mới về chất. Đây là giai đoạn chứng kiến sự chuyển mình, đổi thay mạnh mẽ của kinh tế tập thể, nhờ được Nhà nước hỗ trợ các chính sách thiết thực nhằm tạo điều kiện cả về tổ chức sản xuất, hạ tầng, đầu ra sản phẩm…


Giai đoạn 2021 - 2026, chúng tôi mong muốn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt đến kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nhà nước tiếp tục quan tâm triển khai mạnh mẽ các chính sách ưu đãi về thuế ở một số lĩnh vực, nhất là thuế thu nhập cá nhân (thu nhập lãi cổ phần hộ thành viên không thể quy tính như lãi cổ tức); tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng; tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất như: Nhà kho, sân phơi, máy móc thiết bị cho hợp tác xã; hỗ trợ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học giúp cho hợp tác xã trong một số lĩnh vực vực như: Tiếp thị, kế toán, khoa học kỹ thuật… HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới xây dựng các chính sách cụ thể để định hướng phát triển hợp tác xã theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất hàng hóa và bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu và có chính sách ưu đãi thiết thực hơn nữa cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp.


Hồng Đăng (Ghi)

 
Ông Trương Hùng Sang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diên An (huyện Diên Khánh): Có chính sách căn cơ trong phát triển đô thị

 

Nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Huyện Diên Khánh vừa được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và đang phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025. Tỉnh Khánh Hòa cũng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Do đó, tôi mong rằng đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có những quyết sách tạo đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn; thu hút nhiều nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.


Cán bộ là gốc của mọi công việc, do vậy, tôi mong đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đề cao trách nhiệm; đấu tranh, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.


H.DUNG (Ghi)

 

.

các thông tin tiện ích