10:01, 07/01/2021

Huyện ủy Vạn Ninh: Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Sáng 7-1, Huyện ủy Vạn Ninh tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 7-1, Huyện ủy Vạn Ninh tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được phát huy nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Trong năm, toàn huyện đã tổ chức tiếp công dân với tổng số 198 lượt/221 người/200 vụ việc, giảm 28,77% so với năm 2019; tổng số đơn thư các loại đã tiếp nhận 463 đơn…


Dịp này, Huyện ủy Vạn Ninh khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.


THANH HẢI