10:01, 07/01/2021

Đảng bộ phường Phước Tân tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Chiều 7-1, Đảng bộ phường Phước Tân (TP. Nha Trang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

Chiều 7-1, Đảng bộ phường Phước Tân (TP. Nha Trang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

Đảng uỷ phường Phước Tân khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy phường Phước Tân khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

 

Phường Phước Tân hiện có 553 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, năm qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được đảng uỷ quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai hiệu quả. Đảng uỷ phường đã nghiêm túc hướng dẫn, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được quan tâm thực hiện đúng quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 4 chi bộ trực thuộc... Đảng uỷ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho mặt trận và các đoàn thể hoạt động thuận lợi; công tác dân vận được tiếp tục nâng cao chất lượng gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2017-2020...

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận khen thưởng
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận khen thưởng

 

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cũng đã được đảng uỷ quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể hoá kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các chương trình hành động của Thành uỷ, UBND thành phố... Một số kết quả tiêu biểu như: Công tác phổ cập giáo dục THCS, THPT đạt 100% chỉ tiêu giao; xây dựng phát triển lực lượng dân quân đủ số lượng; thực hiện chỉ tiêu giao quân đạt 115%. Trong năm, địa phương kết nạp được 6 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên, cử 9 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng phát triển Đảng.

 

Năm 2021, Đảng ủy phường Phước Tân tập trung triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên...

 

Tại hội nghị, Đảng ủy phường khen thưởng 4 tập thể, 101 cá nhân; biểu dương 8 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn phường.

 

V.THÀNH