10:01, 07/01/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định: Họp nghe báo cáo tiến độ chương trình công tác tháng 1

Ngày 7-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo việc chuẩn bị một số đề án theo chương trình công tác tháng 1-2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 7-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo việc chuẩn bị một số đề án theo chương trình công tác tháng 1-2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

 

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, trong chương trình công tác tháng 1 có 3 cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng 5 đề án trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu xây dựng 2 đề án: Quyết định thành lập bộ phận tuyên truyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu xây dựng 2 đề án: Chỉ thị phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng Văn bản chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tại cuộc họp, đại diện 3 đơn vị báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đó, các đơn vị đang hoàn chỉnh các nội dung đề án để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1 của 3 đơn vị; đồng thời đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo tham mưu, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ công việc hàng tháng. Từ nay về sau, Tỉnh ủy sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giúp các đơn vị làm việc khoa học, có kỷ cương, gắn với thi đua khen thưởng.


VĂN KỲ