11:01, 06/01/2021

Đảm bảo đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ngày 5-1, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về thực hành tiết kiệm...

Ngày 5-1, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Tết Nguyên đán; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ hội xuân 2021.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…; dành thời gian đi thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chú ý chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tổ chức thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết; tổ chức và vận động giúp đỡ các gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2021…


H.Đ