09:12, 30/12/2020

Triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021

Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021.

Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021.


Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Ðặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi... Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân... thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.


Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết… Đồng thời, chú trọng công tác quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ...


Thu Hiền