01:12, 30/12/2020

Bộ Nội vụ: Tổng kết giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 30-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Sáng 30-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì. Dự hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Giai đoạn 2016-2020, trên toàn quốc, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn; việc tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng. Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm yêu cầu. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ... Tuy nhiên, một số nội dung về sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt yêu cầu. Kết quả tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách thủ tục hành chính chưa giảm thiểu các quy định về quản lý chuyên ngành.
 
 
Năm 2021, Bộ Nội vụ xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021; chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030…

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Tại Khánh Hoà, ngày 20-6-2017, 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã hiệp thương thống nhất tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, nằm trong số ít địa phương tổ chức hiệp thương thành công ở cấp tỉnh, góp phần khép kín đường địa giới hành chính của Khánh Hòa, làm cơ sở hoàn thiện bộ hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh. Các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ cũng được chú ý thực hiện.
 
N.V