08:12, 30/12/2020

Vạn Ninh: Có 10 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Chiều 30-12, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2020.

Chiều 30-12, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2020.


Năm 2020, huyện Vạn Ninh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp và người lao động để nâng cao nhận thức về việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân; tích cực khảo sát nắm tình hình trong các đơn vị kinh tế tư nhân… Đến nay, toàn huyện có 10 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong năm đã phát triển mới 4 đảng viên; thành lập mới 3 tổ chức công đoàn, kết nạp 141 đoàn viên, vượt 41% kế hoạch; thành lập mới 4 tổ chức đoàn thanh niên, kết nạp mới 35 đoàn viên…


Năm 2021, huyện đề ra mục tiêu thành lập mới 3 tổ chức công đoàn, 3 tổ chức đoàn thanh niên; kết nạp 4 đảng viên mới, phát triển mới 100 đoàn viên công đoàn và kết nạp mới 40 đoàn viên, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên.


Dịp này, Huyện ủy Vạn Ninh biểu dương 3 tập thể và 6 cá nhân.


THANH HẢI