10:12, 30/12/2020

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 3

Ngày 30-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 30-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị trong Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Hội nghị</p>

Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị trong Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Hội nghị

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:  Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025; Phát triển khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu khai mạc</p>

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã đánh giá tổng quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 10,5% so với năm 2019. Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất vì dịch Covid-19, nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa thực sự cân đối, quá phụ thuộc vào lĩnh vực dịch vụ du lịch.

 

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị, những năm tới tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp và kinh tế biển, giảm tỷ trọng nông nghiệp, giữ nguyên thương mại dịch vụ. Tại hội nghị lần này Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.  Theo đó, ông  Nguyễn Khắc Định đề nghị các Tỉnh ủy viên tập trung nghiên cứu dự thảo nghị quyết, thảo luận để đề xuất những mục tiêu, giải pháp để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển lên một tầm cao mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

X.T