10:10, 09/10/2020

Lấy ý kiến góp ý xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày 9-10, tại thành phố Nha Trang, Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý để triển khai xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 và đối tượng 2. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9-10, tại TP. Nha Trang, Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý để triển khai xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 và đối tượng 2. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771 của Thủ tướng Chính phủ.

 

PGS. TS Lê Ngọc Thắng, Nguyên viện trường Viện Dân tộc học, Tổng Biên tập tạp chí dân tộc và thời đại phát biểu tại buổi hội thảo.
PGS. TS Lê Ngọc Thắng, Nguyên viện trường Viện Dân tộc học, Tổng Biên tập tạp chí Dân tộc và Thời đại phát biểu tại buổi hội thảo.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung: Cách thức triển khai xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu; danh mục các chuyên đề tham khảo; những vấn đề mới, cấp bách về dân tộc và công tác dân tộc, trên cơ sở tổng hợp các văn bản Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II; kết quả thực hiện các nghị quyết, chính sách, chương trình của Trung ương về công tác dân tộc… Đối với nhóm đối tượng 3 và 4 là cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, dự kiến tài liệu sẽ được Học viện Dân tộc biên soạn với 6 chuyên đề bồi dưỡng, 17 chuyên đề tham khảo.


Mã Phương