10:10, 09/10/2020

Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày: 12, 13 và 14-10-2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang; phiên khai mạc đại hội bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 13-10-2020, phiên bế mạc lúc 14 giờ, ngày 14-10-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày: 12, 13 và 14-10-2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang; phiên khai mạc đại hội bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 13-10-2020, phiên bế mạc lúc 14 giờ, ngày 14-10-2020. Phiên khai mạc và bế mạc đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng KTV.


P.V