03:10, 09/10/2020

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Sau 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh (2011-2020), hầu hết mục tiêu mà tỉnh đề ra đều đạt; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm hạn.

Sáng 9-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai đoạn 2011-2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Năm 2011, thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2011-2020, xác định 16 mục tiêu chung trên 6 nội dung CCHC. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, sau 10 năm, hầu hết mục tiêu đều đạt; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm hạn như: triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính 3 cấp; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính; tỷ lệ thủ tục được cắt giảm thời gian so với quy định; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; chỉ số mức độ hài lòng… Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở 3 cấp hành chính tỉnh và cơ quan ngành dọc giảm rất đáng kể. Tỷ lệ hồ sơ sớm hạn tăng rất mạnh.
 
Đặc biệt, việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh vào hoạt động năm 2018 tạo chuyển biến mạnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nền tảng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đã sẵn sàng 100%…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 12/2017 của Tỉnh ủy, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu và cấp phó trong CCHC; thực hiện nghiêm việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu. Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, UBMTTQ Việt Nam  tỉnh, đoàn thể, các hội, hiệp hội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác CCHC tỉnh.

 

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.
 
 
Các tổ chức, doanh nghiệp, VCCI Khánh Hòa, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cơ chế, phương thức truyền thông, tích cực tham gia tương tác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục  hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền CCHC…

 

Các cá nhân nhận bằng  khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.
 
 
Nhân dịp này, 54 tập thể và 52 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
 
N.V
 
.