11:10, 08/10/2020

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Từ ngày 12 đến 14-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, thành phố Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tổ chức trọng thể. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức thành công đại hội.

Từ ngày 12 đến 14-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tổ chức trọng thể. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức thành công đại hội.


 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

Chuẩn bị chu đáo


Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tiểu ban: Nội dung, Nhân sự và Vật chất đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công để chuẩn bị tốt cho đại hội. Tính đến ngày 25-8, 680 tổ chức cơ sở đảng và 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến cuối tháng 9, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã cơ bản hoàn tất. Các văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội đã chuẩn bị xong. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, lễ tân, hậu cần được thực hiện tích cực, chu đáo. Công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau đại hội được triển khai đầy đủ, nghiêm túc.

 

Tại họp báo thông tin công tác chuẩn bị đại hội mới đây, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vừa qua, Bộ Chính trị đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Khánh Hòa về mọi mặt (báo cáo chính trị và các văn kiện khác trình đại hội; công tác nhân sự; công tác bảo đảm an ninh, hậu cần). Bộ Chính trị đánh giá Khánh Hòa là 1 trong những tỉnh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu rất kỹ lưỡng, chu đáo. Trong đó, báo cáo chính trị đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn 1 năm trước, qua nhiều lần tiếp thu, hoàn chỉnh; tư tưởng, nội dung báo cáo chính trị nhiệm kỳ này bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo chính trị thể hiện tầm nhìn, chiến lược, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa không chỉ 5 năm tới mà còn có tầm nhìn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và định hướng đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Công tác nhân sự thực hiện kỹ lưỡng. Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo đúng quy định, đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

 

Khu vực Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) được trang trí, tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội.

Khu vực Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) được trang trí, tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội.


Phấn khởi hướng về đại hội


Chủ đề của báo cáo chính trị gồm 5 thành tố: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”. Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, đại hội lần này đặc biệt chú trọng đối với công tác xây dựng Đảng, song hành với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Hướng về đại hội, thời gian qua, các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Chào mừng đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm công trình, phần việc được khởi công và hoàn thành. Để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, từ tháng 7 đến nay, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều công trình trọng điểm. Để góp phần cho sự thành công của đại hội, tạo không khí phấn khởi hướng về đại hội, các cơ quan báo chí, truyền thông; trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin về các hoạt động chào mừng Đại hội. Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, đặc biệt là TP. Nha Trang đã thực hiện tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. TP. Nha Trang cũng đã tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí, bảo đảm vệ sinh môi trường… phục vụ đại hội. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội.  


Nam Du