09:10, 08/10/2020

Tập huấn công tác hội nhập quốc tế

Ngày 8 và 9-10, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8 và 9-10, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Các học viên được báo cáo viên của Bộ Ngoại giao thông tin về bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam; những quy định, cơ hội và thách thức liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); những vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp; một số kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với đối tác quốc tế. Ngoài ra, học viên còn được phổ biến một số nội dung Quyết định 1336 ngày 24-7-2020 của Tỉnh ủy về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.


H.Dung