04:10, 08/10/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội. Trung tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Gần 10.000 đại biểu tham dự hội nghị tại 181 điểm cầu trên toàn quốc.

Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Gần 10.000 đại biểu tham dự hội nghị tại 181 điểm cầu trên toàn quốc.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, nêu ra một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm triển khai thi hành luật bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc và góp phần hoàn thiện hơn nữa cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

THẾ ANH