10:09, 21/09/2020

Trường Sĩ quan Thông tin: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Bám sát đặc điểm tình hình và đối tượng đào tạo


Theo Đại tá Tống Hùng Dũng - Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin, những năm qua, nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục chính trị sát với đặc điểm, tình hình và đối tượng cụ thể, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định. Nội dung giáo dục được đầu tư nghiên cứu công phu, sáng tạo, vận dụng, liên hệ linh hoạt vào thực tiễn của nhà trường, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm, coi trọng trang bị cho bộ đội kỹ năng khai thác, phân tích, sàng lọc, tiếp nhận thông tin theo đúng quan điểm, đúng định hướng. Nhà trường luôn coi trọng việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời lượng truy trao, thảo luận; đưa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới vào nội dung giáo dục chính trị; cập nhật những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng, đoàn, hội; các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, kỷ luật của quân đội; chú trọng nội dung giáo dục truyền thống quân đội, binh chủng, nhà trường.

 

Nhà trường tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Nhà trường tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.


Trên cơ sở đánh giá, nhận định đúng nhận thức, tư tưởng của bộ đội trong từng thời điểm, nhà trường xác định rõ từng nội dung giáo dục cần biên soạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao như: Phương pháp nắm và giải quyết tư tưởng; các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội; xây dựng văn hóa giao thông, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới... đã gắn chặt với nội dung huấn luyện bộ đội, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của nhà trường.


Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhà trường rất quan tâm đến nội dung giáo dục kỹ năng sống cho đối tượng học viên, sinh viên. Đây là một nội dung mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội, tâm lý lứa tuổi và nhu cầu của tuổi trẻ.


Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy


Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai hệ thống máy tính, máy chiếu, các điểm truy cập mạng LAN, mạng Internet và các phương tiện bảo đảm đến tất cả các đầu mối cơ quan, khoa, đơn vị; mở các chuyên mục trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, có quy chế quản lý, định hướng tra cứu, học tập chặt chẽ. Nhà trường đẩy mạnh việc kết hợp giữa phương pháp giảng bài truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, giữa giới thiệu tập trung với gợi mở vấn đề để bộ đội tự nghiên cứu. 100% bài giảng giáo dục chính trị, giáo dục các môn khoa học xã hội và nhân văn, các chuyên đề thông báo thời sự… đều được biên soạn bằng giáo án điện tử và được cập nhật thường xuyên.


Bên cạnh đó, Đảng ủy Nhà trường thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cả về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị, trong đó coi trọng việc bồi dưỡng trực tiếp của cấp trên đối với cấp dưới, cơ quan cho đơn vị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, có trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo và công tác giáo dục chính trị. Định kỳ nhà trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng các nội dung mới về phương pháp soạn và thực hành giảng bài giáo dục chính trị có sử dụng trình chiếu cho cán bộ giảng dạy chính trị; duy trì nghiêm túc chế độ thông qua phê duyệt bài giảng, giảng thử, giảng tập; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị hàng năm. Qua đó, rút kinh nghiệm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị.


Đại tá Tống Hùng Dũng cho biết: “Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả cao, góp phần quan trọng xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.


Nam Anh