08:09, 21/09/2020

Triển khai nhiệm vụ tuyên giáo quý IV

Chiều 21-9, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020.

 

Chiều 21-9, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020.

 

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo.


Quý III, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Bên cạnh đó, tích cực, chủ động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội…


Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bằng nhiều hình thức, sau đại hội tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị  Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép; chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương ngay sau đại hội. Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo; tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.


N.D