Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường Đại học Nha Trang

Thứ Hai, 21/09/2020, 17:36 [GMT+7]

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường Đại học Nha Trang

Chiều 21-9, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác giáo dục QPAN tại Trường Đại học Nha Trang.

 

Thiếu tướng Phạm Đức Tú kết luận tại buổi làm việc.
Thiếu tướng Phạm Đức Tú kết luận tại buổi làm việc.

 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Giáo dục QPAN, trường Đại học Nha Trang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QPAN thời gian qua, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng của nhà trường.

Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra kết quả công tác của nhà trường trong việc thực hiện các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ công tác giáo dục QPAN; công tác tuyển sinh và kết quả đào tạo, số lượng chất lượng học viên qua các năm học; việc ban hành các văn bản kế hoạch, tổ chức triển khai đào tạo; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về QPAN; cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đào tạo, hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, giáo trình tài liệu, trang thiết bị, phương tiện dạy học, kinh phí bảo đảm…

Thông qua kiểm tra làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác giáo dục QPAN cho sinh viên trên cả nước; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những chủ trương giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thủ tướng phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN cho trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích