Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khơi dậy sức mạnh toàn tỉnh

Thứ Hai, 14/09/2020, 23:05 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khơi dậy sức mạnh toàn tỉnh

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

 

 
- Thưa ông, giai đoạn 2015 - 2020, Khánh Hòa gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng với nỗ lực thi đua vượt khó, toàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng kể. Xin ông cho biết về kết quả phong trào thi đua của tỉnh 5 năm qua?   
 
- 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân; tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, kịp thời trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị ngày càng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ, lan tỏa kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi tổng duyệt chương trình đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi tổng duyệt chương trình đại hội.
 
5 năm qua, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 tập thể, 4 cá nhân; tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú cho nhiều lượt tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 77 tập thể và bằng khen cho 47 tập thể, 105 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 549 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng cho 2.790 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 19 cá nhân và bằng khen cho 5.883 tập thể, 10.617 cá nhân. 
Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”... đều được tỉnh chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, khai thác, sáng chế và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký thành lập doanh nghiệp; triển khai kịp thời các chính sách giảm nghèo. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường. Nhiều doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân... đã tích cực nghiên cứu, có nhiều sáng kiến thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn; nâng cao đời sống người dân. Nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người lao động, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân… gặp khó khăn do dịch Covid-19 được triển khai. Các phong trào: “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, thi đua trong các cơ quan nhà nước... đã thúc đẩy các cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua do tỉnh phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, công tác khen thưởng hướng mạnh về cơ sở và các trường hợp đột xuất, các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác... Số lượng người lao động trực tiếp, cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo được khen thưởng tăng dần; riêng năm 2019 chiếm 62,63%, tăng 0,28% so với năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Trong 2 năm 2018 và 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã kiểm tra, giám sát nhiều cơ quan, đơn vị, phát hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình, qua đó có 32 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Vinpearl Nha Trang được vinh danh là “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam”.
Vinpearl Nha Trang được vinh danh là “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam”.
 
Những đổi mới trong công tác khen thưởng đã khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,7%/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt 206,87 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành dịch vụ đạt 6,8%/năm. Trong đó, doanh thu du lịch giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5%/năm, riêng 4 năm 2016 - 2019 tăng 26,1%. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 91.541 tỷ đồng. Số lao động có việc làm tăng bình quân 12,1 nghìn người/năm. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao; khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ. Hiện nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng đến 135 quốc gia, tăng 30 quốc gia so với năm 2015. Khánh Hòa là 1 trong 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh của cả nước. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Khánh Hòa thuộc nhóm khá. Dự kiến đến cuối năm nay, có 56/92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 34 xã so với năm 2015; số hộ nghèo chỉ còn chiếm 2,18%, giảm bình quân 1,5%/năm. 
 
- Thưa ông, để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung cơ bản nào? 
 
- Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện. Toàn tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng tổ chức đảng, đảng viên. MTTQ và của các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình; tăng cường phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thành quả của các phong trào thi đua và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh toàn tỉnh.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
NGUYỄN VŨ (Thực hiện)
 
 
.

các thông tin tiện ích