10:09, 21/09/2020

Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 330 sinh viên, học sinh

Ngày 21-9, tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 330 sinh viên, học sinh các trường: Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Đại học Thái Bình Dương. 

Ngày 21-9, tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 330 sinh viên, học sinh các trường: Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Đại học Thái Bình Dương. Ông Lữ Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự. 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
 
 
Đây là lớp có số lượng học viên đông nhất từ trước tới nay. Học viên được trang bị các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng kết thúc vào ngày 25-9. 
 
Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 571 sinh viên, học sinh của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong khối. Trong số đó, có 42 sinh viên, học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 
 
K.D