12:08, 19/08/2020

Hiệu quả công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện Đề án số 01 ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 411 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện Đề án số 01 ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã kết nạp 411 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao.


Phát huy vai trò các tổ chức cơ sở đảng đặc thù


Đảng ủy Khối DN tỉnh đang quản lý 56 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, có 2 TCCS đảng đặc thù là Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu, Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc. 2 đảng bộ này đã phát huy vai trò hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN, ban chấp hành công đoàn và người lao động trên địa bàn về công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các DN tư nhân.

 

Kết nạp đảng viên mới tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Kết nạp đảng viên mới tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.


Hiện nay, Khu Công nghiệp Suối Dầu đã lấp đầy 93,34% với 45 DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; số lượng công nhân dao động khoảng 12.000 - 15.000 người. 5 năm qua, từ đảng bộ có 3 chi bộ với 41 đảng viên, Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu đã kết nạp thêm 60 đảng viên, thành lập 10 chi bộ trực thuộc; chuyển 3 chi bộ về trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh. Để có được kết quả đó, những năm qua, Đảng ủy đã giao chỉ tiêu từng năm cho các chi bộ trực thuộc, giao phụ trách từng cụm DN cho từng Ủy viên Ban Chấp hành đảm nhận; phối hợp với các ban đảng của Đảng ủy Khối mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong các phong trào, do ban chấp hành công đoàn cơ sở các DN lựa chọn và đề xuất lên để làm hạt nhân lan tỏa.


Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; chủ động nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, lao động, việc làm, thu nhập, tâm tư nguyện vọng của chủ DN và người lao động về Đảng, đoàn thể. Đồng thời, tăng cường tiếp cận, xây dựng mối quan hệ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và đề nghị ban giám đốc DN lựa chọn, giới thiệu cán bộ, người lao động có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên để xem xét, đưa vào diện bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảng bộ đã kịp thời đề xuất với Đảng ủy Khối DN tỉnh ủy quyền được mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng trong điều kiện đặc thù để có nguồn kết nạp đảng viên. Nhờ đó, 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 122 đảng viên mới.


Tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đảng


Theo bà  Lê Thị Ngọc Sương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh, thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai đề án; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án và hàng năm giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các TCCS đảng trong các DN tư nhân. 5 năm qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã mở 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 320 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 186 đảng viên mới; thành lập 6 TCCS đảng, kết nạp 411 đảng viên mới (chỉ tiêu được giao kết nạp 400 đảng viên). Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; sự quan tâm, tạo điều kiện của một số lãnh đạo DN tư nhân; sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh và các ban chuyên môn; sự hợp tác nhiệt tình của các cộng tác viên chuyên trách.


Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Khối DN tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, chủ đơn vị kinh tế và người lao động về việc tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy tối đa vai trò TCCS đảng tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc; phấn đấu thành lập mới 5 TCCS đảng, hàng năm kết nạp 100 đảng viên mới ở các DN tư nhân.


Khánh Ninh