10:08, 19/08/2020

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI

Ngày 19-8, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 300 đại biểu đại diện cho hơn 3.964 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

 

. Ông Trần Xuân Lãm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


Ngày 19-8, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 300 đại biểu đại diện cho hơn 3.964 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Đa số các đơn vị đều duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối DN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo DN xây dựng kế hoạch kinh doanh có hiệu quả; phấn đấu mức tăng trưởng bình quân (về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu) từ 7%/năm, đưa thu nhập bình quân người lao động tăng từ 7 - 9%/năm. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu kết nạp 1.250 đảng viên mới; phấn đấu hàng năm kết nạp 100 đảng viên và thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng trong DN tư nhân.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị Đảng bộ Khối DN tỉnh tập trung các giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với sản xuất, kinh doanh của các DN. Các cấp ủy đảng cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, quy định mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo DN; tích cực tham gia với lãnh đạo DN đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, vận động, phát huy tính gương mẫu, tiên phong của đảng viên trong lao động sản xuất; kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các DN; tạo điều kiện để các DN phát triển lớn mạnh cả về số lượng, quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc thù hoạt động của DN.


Đại hội đã bầu 28 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu ông Trần Xuân Lãm giữ chức Bí thư Đảng ủy.


Đình Lâm