VIDEO: Những dấu ấn của lực lượng Công an Khánh Hòa giai đoạn 2015-202019/08/2020