Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Thứ Tư, 19/08/2020, 01:38 [GMT+7]

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

. Ông Trần Xuân Lãm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh lãnh đạo tổ chức đảng trong các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực. Xin ông cho biết kết quả nổi bật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua?

 


- Đảng bộ Khối hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng với 3.964 đảng viên, trong đó có 25 đảng bộ cơ sở và 53 chi bộ cơ sở hoạt động theo nhiều loại hình. 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ) trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đa số các đơn vị đều duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ từng bước được cải thiện. Trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, trong đó: Doanh thu toàn Khối tăng bình quân 6%/năm (năm 2019 đạt 47.146 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2015); nộp ngân sách nhà nước tăng 9,1%/năm, chiếm bình quân 54,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân của NLĐ tăng bình quân 5,02%/năm. Các đơn vị đã đầu tư xây dựng mới nhiều nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng trị giá 7.467 tỷ đồng.

 

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã cùng với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN tỉnh lãnh đạo các DN thực hiện tốt công tác cổ phần hóa DN nhà nước. Các đơn vị sau khi cổ phần và thoái vốn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác tối đa mọi nguồn lực; đổi mới phương thức quản lý, điều hành; mở rộng thị trường; duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định việc làm, tăng thu nhập và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với NLĐ.


Cùng với hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trong khối luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong quá trình phát triển bền vững của DN, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội - nâng tầm DN. Bình quân mỗi năm, các đơn vị trong khối đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện, vượt chỉ tiêu đề ra.


- Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối DN tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Xin ông cho biết những kết quả cụ thể?


 - Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo nghiêm túc và kịp thời với số lượng đảng viên tham gia đạt hơn 95%. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.


Toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; đề cao vai trò, trách nhiệm trong công việc, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng, chống những biểu hiện tiêu cực trong công tác, sản xuất - kinh doanh và quản lý. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

 
Tổng Công ty Khánh Việt đầu tư máy móc công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: đình lâm

Tổng Công ty Khánh Việt đầu tư máy móc công nghệ cao vào sản xuất. Ảnh: Đình Lâm

 

Công tác phát triển đảng viên đã được đa số cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối kết nạp 1.249 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 249 đảng viên (đạt 160% chỉ tiêu đề ra), trong đó có 548 đảng viên trong tuổi đoàn, chiếm 43,54%. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong DN tư nhân theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 5 năm, Đảng ủy Khối đã thành lập 6 tổ chức đảng cơ sở đảng, kết nạp 411 đảng viên mới.


- Xin ông cho biết phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ Khối DN tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới?


- Nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục tổ chức, triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và Thông báo kết luận số 670 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2020 - 2025.


Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo DN xây dựng kế hoạch kinh doanh có hiệu quả; sắp xếp, cơ cấu, đổi mới DN nhằm phát huy nguồn lực xã hội; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN trong khối theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, phát huy dân chủ tạo mối quan hệ hài hòa ổn định trong DN; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn trật tự an toàn trong từng đơn vị; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người và bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa.


Mặt khác, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thực sự là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng, lãnh đạo đơn vị với NLĐ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

 

 
Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025:


- Phấn đấu mức tăng trưởng bình quân (về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu) từ 7%/năm; thu nhập bình quân NLĐ tăng từ 7 đến 9%/năm; phấn đấu 95% các đơn vị trực thuộc bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. Hàng năm, toàn khối tham gia công tác xã hội từ thiện hơn 10 tỷ đồng.


- Hơn 95% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hàng năm có hơn 80% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 1.250 đảng viên mới; hàng năm có hơn 50% tổ chức đảng trực thuộc kết nạp được đảng viên; phấn đấu hàng năm kết nạp 100 đảng viên và thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng trong DN tư nhân. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 80%.

 
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 7 giây...