09:07, 03/07/2020

Tập trung thẩm định hồ sơ đại hội các đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Sáng 3-7, Thường trực Tỉnh ủy tiến hành giao ban với lãnh đạo của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy để đánh giá công tác tháng 6, triển khai những công tác trọng tâm tháng 7. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 3-7, Thường trực Tỉnh ủy tiến hành giao ban với lãnh đạo của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy để đánh giá công tác tháng 6, triển khai những công tác trọng tâm tháng 7. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.


Sau khi rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, rút kinh nghiệm một số đơn vị trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan bám sát chương trình công tác quý III và tháng 7 để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Đối với các ban tham mưu của Tỉnh ủy, tập trung thẩm định hồ sơ đại hội của các đảng bộ trực thuộc đảm bảo tiến độ; sớm hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để các bộ, ngành Trung ương góp ý; chuẩn bị chu đáo các nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương theo đúng kế hoạch. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 11, dự kiến tổ chức vào 21 và 22-7 tới; rà soát các ban chỉ đạo của tỉnh để kiện toàn lại theo hướng thiết thực, tinh gọn; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội Liên minh các Hợp tác xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025…


Thủy Ngân