09:07, 03/07/2020

Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 - 2015

Ngày 2-7, Thành ủy Cam Ranh tổ chức lễ công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 - 2015.

Ngày 2-7, Thành ủy Cam Ranh tổ chức lễ công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ TP. Cam Ranh giai đoạn 1975 - 2015.


Cuốn sách tiếp nối cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Cam Ranh giai đoạn 1930 - 1975 với trên 400 trang, gồm 3 chương, 8 mục đã tổng kết những bài học thực tiễn quý giá của chặng đường lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của TP. Cam Ranh. Sách trình bày chi tiết bối cảnh lịch sử của Cam Ranh sau ngày giải phóng, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuốn sách lịch sử Đảng bộ TP. Cam Ranh 1975 - 2015 giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa sau ngày giải phóng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự phát triển của Đảng bộ TP. Cam Ranh. Đây là công trình khoa học lớn, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của thành phố.


Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác sưu tầm và biên soạn sách.


NHẬT THANH