09:07, 03/07/2020

Huyện Vạn Ninh: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 3-7, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Sáng 3-7, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

 

Nhân dân và cán bộ huyện Vạn Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân dân và cán bộ huyện Vạn Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.


Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đến cuối năm 2019 đạt hơn 1.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tăng trưởng bình quân 8,5%/năm; thu ngân sách tăng hơn 76 tỷ đồng so với năm 2015. Huyện Vạn Ninh hiện có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vạn Giã đạt đô thị loại IV, xã Đại Lãnh đạt đô thị loại V...


Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Văn Ngọc Sen - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ huyện Vạn Ninh; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh và UBND huyện Vạn Ninh khen thưởng.


Thanh Hải