11:07, 22/07/2020

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và xem đây là nội dung quyết định để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu.

 

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và xem đây là nội dung quyết định để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu.


Kết hợp nhiều hình thức


Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh được xác định là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện hàng năm. Do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, nắm vững định hướng chỉ đạo của cấp trên và bám sát nhiệm vụ, hoạt động thực tiễn của đơn vị mình.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.


Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Tổng cục Chính trị, BĐBP tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm; không ngừng đổi mới nội dung, kết hợp nhiều hình thức giáo dục để nâng cao chất lượng, như: Thực hiện ngày văn hóa tinh thần; đối thoại dân chủ, thông báo thời sự, học tập chính trị; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; tổ chức học tập thông qua mạng Internet... Trong đó, coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào hành động để quản lý quân nhân; duy trì có nề nếp các khâu, các bước: Định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và người chỉ huy các cấp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội.


Từng bước nâng cao chất lượng


Theo Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn coi trọng bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ quản lý con người với quản lý đơn vị, vũ khí, trang bị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để ngày càng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, quân nhân trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt, đánh giá, phân loại và giải quyết tư tưởng, thực hiện tốt các khâu, các bước của công tác quản lý tư tưởng ở đơn vị cơ sở, bảo đảm giải quyết đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của các tổ chức và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, BĐBP tỉnh không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh luôn nhận thức tốt về nhiệm vụ của đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Đại tá Nhữ Mai Pháo cho biết: “Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã thực sự góp phần trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống BĐBP, làm cho các đồn, hải đội, đại đội biên phòng tỉnh thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.


NAM HUỆ