10:07, 22/07/2020

Triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Sáng 22-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam - triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 22-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;  ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam - triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Tại diễn đàn, các đại biểu được quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết 55 được Bộ Chính trị ban hành ngày 11-2. Tại nghị quyết này, Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo rất toàn diện và sâu sắc. Trong đó, 2 quan điểm có ý nghĩa then chốt: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, vừa là tiền đề, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập quốc tế…


Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghị quyết 55 đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia như: Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng quan trọng, đặc biệt đối với các dự án đầu tư nguồn điện cấp bách. Đồng thời, Nghị quyết 55 đã khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tham gia công cuộc phát triển năng lượng; nêu rõ các định hướng quan trọng, nguyên tắc, mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia các lĩnh vực tiềm năng nói chung và năng lượng nói riêng.


THÀNH NAM