10:07, 22/07/2020

Ngành Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 22-7, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Ngày 22-7, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.


Phát biểu kết luận, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, kết quả nổi bật nhất của ngành Tuyên giáo là chủ động, kịp thời, chính xác thông tin đối nội, đối ngoại, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hệ thống tuyên giáo đã tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện, nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, của đất nước; tích cực thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch; tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy hoạt động của các cơ quan nhà nước trong một số lĩnh vực liên quan.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.

 

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, 6 tháng cuối năm, ngành Tuyên giáo tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đóng góp vào văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời giải quyết các bức xúc của nhân dân; học tập, quán triệt, triển khai tốt các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực tuyên giáo…


Tại Khánh Hòa, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; lưu ý tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng chính trị hè; tuyên truyền đậm nét Đại hội thi đua yêu nước; phát huy mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tuyên truyền tốt các ngày lễ, hoạt động kỷ niệm…


N.D