05:07, 21/07/2020

Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Chiều 21-7, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI tiến tục phiên làm việc buổi chiều. Chủ tọa điều hành gồm các ông: Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Chiều 21-7, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI tiến tục phiên làm việc buổi chiều. Chủ tọa điều hành gồm các ông: Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Chủ tọa điều hành phiên làm việc chiều 21-7
Chủ tọa điều hành phiên làm việc chiều 21-7

 

Trong phiên làm việc này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 19 nghị quyết quan trọng; trong đó có nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; cho ý kiến lần 1 về kế hoạch đầu tư công năm 2021; cho ý kiến lần 2 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng bổ sung trong năm 2020…; thông qua chủ trương đầu tư các dự án lớn như: xây dựng đê kè chống xói lở 2 bờ sông, lạch cầu Treo và khơi thông dòng chảy đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo (phường Ninh Diêm, Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa); rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn xót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ của 2 hồ chứa Suối Hành và Tà Rục; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa; đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong… Riêng chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa xem xét tại kỳ họp này, do chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa

 

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến: phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2020; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51 năm 2019 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh…

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Hà (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Thanh Hà
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Hà (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Thanh Hà (thứ 4 từ trái sang)

 

Tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Khắc Hà – nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lý do chuyển công tác khác; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

 

HẢI LĂNG – XUÂN THÀNH