03:07, 17/07/2020

Giao ban 6 tháng các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ

Sáng 17-7, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ để đánh giá công tác nội chính 6 tháng đầu năm. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Việt Anh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì.

 

Sáng 17-7, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ để đánh giá công tác nội chính 6 tháng đầu năm. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Việt Anh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì.


6 tháng đầu năm, các ban nội chính tỉnh uỷ đã nỗ lực thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ theo Quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các nhiệm vụ do tỉnh uỷ giao; tham mưu toàn diện cho cấp uỷ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hiệu quả, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác thẩm định đề án được nâng cao. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nội chính trên địa bàn, nhất là trong việc tham mưu cấp uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, phát sinh tại địa phương được thực hiện tốt hơn...

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Tại Khánh Hoà, 6 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy định số 04, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản, trong đó có quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; quy định Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

 

Đồng thời, chủ trì tham mưu triển khai 2 đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết nhiều vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm thuộc diện chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và nhiều nhiệm vụ khác.  

 


N.V