03:07, 17/07/2020

Sơ kết thi đua khối các cơ quan tổng hợp

6 tháng vừa qua, hoạt động của khối thi đua đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng cao.

Sáng 17-7, khối các cơ quan tổng hợp tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.


Năm 2020, khối các cơ quan tổng hợp gồm 7 đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh (trưởng khối), Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và Cục Thống kê.

6 tháng vừa qua, hoạt động của khối thi đua đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Thông qua hoạt động của khối thi đua, các thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của ngành. Các đơn vị đã tham gia tích cực các phong trào thi đua, qua đó phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 nhận bằng khen của UBND tỉnh.
3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Nhân dịp này, 3 cơ quan hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2019 (Ban Dân tộc, Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thống kê) được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Tại hội nghị, các thành viên còn thảo luận về dự thảo Quy chế hoạt động của khối năm 2020. Nhiều ý kiến góp ý cần cập nhật lại căn cứ pháp lý của dự thảo quy chế; tiêu chí chấm điểm thưởng, trừ điểm, hình thức bình bầu đơn vị dẫn đầu khối và đề nghị khen thưởng trong trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm...


N.V