02:07, 17/07/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa biểu dương, khen thưởng 240 tập thể, cá nhân

Ngày 17-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 17-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Ông Hà Quốc Trị và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Hà Quốc Trị và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Hiện nay, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa có 1.621 công đoàn cơ sở với hơn 98.120 đoàn viên. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp công đoàn triển khai lan tỏa, đạt được nhiều kết quả. Có 90 công trình sản phẩm cấp tỉnh được hoàn thành với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng; hơn 11.000 sáng kiến, cải tiến, giải pháp được hoàn thành, làm lợi hàng chục tỷ đồng và đem lại hiệu quả xã hội cao; có 43 lượt người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo; có trên 204.800 lượt lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 165 mái ấm cho người lao động với số tiền trên 6,8 tỷ đồng... Giai đoạn 2020-2025, Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, chuyên môn...

 

Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các cấp công đoàn cần vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết số 20, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; hướng các hoạt động về cơ sở để chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung; chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; vận động đoàn viên, người lao động không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển bền vững...

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa biểu dương, khen thưởng 80 tập thể và 160 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

VĂN GIANG