09:06, 24/06/2020

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chiều 24-6, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

Chiều 24-6, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.


Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, ban đã hoàn thành trình Tỉnh ủy thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ tới; phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban cũng đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2019, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên…


Ông Hà Quốc Trị yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội cấp huyện; rà soát kỹ càng, thẩm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tổng hợp phân tích, hướng dẫn hồ sơ đại hội cấp huyện đúng quy trình, theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ cụ thể cho năm tới; tổ chức đánh giá, xếp loại sớm, đầy đủ, chính xác, toàn diện, khách quan, đúng quy định đối với tập thể, cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...


THÀNH NAM